Terug naar Projecten

Zonnepanelen met vogelwering te Veendam

Wist je dat Wielders isolatie optioneel ook vogelwering plaatst voordat wij je zonnepanelen plaatsen? Je kunt op de eerste foto zien hoe dit er uit ziet.

Het woord zegt het al, vogelwering weert de vogels. Zo kunnen zij geen nesten maken onder de panelen.
Een nest onder de panelen is niet wenselijk. Zonnepanelen vormen een ideale plek voor vogels om nestjes te maken. De open ruimte tussen de panelen en het dak is droog en beschut. Helaas kunnen de vogels zorgen voorschade, bijvoorbeeld aan de kabels. Vogelwering voorkomt dit.

De ruimte tussen het panelen en het dak heeft als functie; ventilatie. Nestjes onder de panelen hinderen de warmte afvoer.
Beschadigde kabels in combinatie met te hoge temperaturen kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties.